Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту

Підготовку студентів за спеціальністю «Фізичне виховання» здійснювала кафедра фізичного виховання, яка була створена 16.12.1987 р. (наказ № 95-к). Очолив кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Пангелов Б.П. Кафедра теорії й методики фізичного виховання була створена у 1989 р. (наказ № 54-к від 31.08.89 р.). Її завідувачем був призначений кандидат біологічних наук, доцент Волков Л.В. У період з 2000 до 2004 рр. кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Пангелова Н.Є. За цей період кафедра пройшла акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та ліцензування ОКР «спеціаліст» і «магістр». З 2004 до 2014 рр. посаду завідувача обіймав доктор педагогічних наук, професор Волков Л.В., а з 2014 р. – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Пангелова Н.Є.

У 2011 р. її перейменували на кафедру теорії та методики фізичного виховання і спорту. Кафедра забезпечує викладання 31 дисципліни професійної підготовки та організації і проведення 8 видів педагогічних та науково-дослідної практик на факультеті фізичного виховання, природничо-технологічному факультеті і відділенні післядипломної освіти.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво аспірантами денної та заочної форми навчання за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). При кафедрі працюють студентські наукові гуртки, результати досліджень яких регулярно висвітлюються в збірнику студентських наукових праць «Актуальні проблеми розвитку спортивних ігор, спортивних дисциплін і туризму у закладах освіти». Наукові пошуки викладачів кафедри інтегруються довкола кафедральних тем «Сучасні технології фізичного виховання і спорту школярів» (науковий керівник Волков Л.В.) і «Теоретично-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дітей, підлітків і молоді в процесі фізичного виховання (науковий керівник Пангелова Н.Є.) та держбюджетної теми «Організаційно-методичні засади формування спортивного стилю життя дітей, підлітків і молоді України з метою комплексного розвитку особистості» (0113U000368).

КЕРІВНИЦТВО

Пангелова Н.Є.

Пангелова Наталія Євгенівна

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

ЗАСТУПНИКИ

Троценко Т.Ю.

Троценко Тетяна Юріївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри
з навчально-виховної роботи

Пивовар А.А.

Пивовар Андрій Анатолійович

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Заступник завідувача кафедри
з наукової роботи

СКЛАД

Волков Л.В.

Волков Леонід Вікторович

доктор педагогічних наук, професор

Базилевич Н.О.

Базилевич
Наталія Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Троценко В.В.

Троценко
Валерій Володимирович

кандидат педагогічних наук, доцент

Кравченко  Т.П.

Кравченко Тетяна Петрівна

доцент

Данилко В.М.

Данилко
Валентина Миколаївна

викладач

Красов О.І.

Красов Олександр Іванович

викладач

Рубан В.Ю.

Рубан Владислав Юрійович

викладач

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Якубівська О.М.

Якубівська Оксана Миколаївна

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 830–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва: 1230–1300

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 2, поверх № 1, каб. 108.

 kafedra.tmfvis@ukr.net

Facebook