Кафедра спортивних дисциплін, ігор і туризму

З 1986 по 1991 рр. викладання курсів з дисциплін: «Теорія і методика спортивних та рухливих ігор» забезпечувала кафедра фізичного виховання Переяслав-Хмельницького філіалу КДПІ ім. О.М. Горького. Кафедра спортивних ігор, як окремий підрозділ в структурі факультету фізичного виховання університету, була створена в 1991 р. З 1991 по 1998 рр. кафедру очолював: професор, кандидат педагогічних наук Джус О.М. У 1998 р. її перейменовано на кафедру спортивних ігор та атлетизму. Посаду завідувача кафедрою до 2004 р. обійняв доцент, кандидат педагогічних наук Кириченко Т.Г.

Внаслідок реорганізації структурних підрозділів вузу, шляхом об’єднання двох кафедр: спортивних дисциплін і туризму й спортивних ігор та атлетизму, вона отримала назву – кафедра спортивних дисциплін, ігор і туризму, яку з 2004 р. очолював кандидат педагогічних наук, професор Джус О.М. Після реорганізації структурних підрозділів університету (2011 р.), шляхом поділу кафедри спортивних дисциплін, ігор і туризму, була створена – кафедра спортивних ігор. Сьогодні її очолює професор, кандидат педагогічних наук Джус О.М.

Підготовку студентів за спеціальністю «Фізичне виховання» здійснювала кафедра фізичного виховання, яка була створена 16.12.1987 р. (наказ № 95-к). Очолив кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Пангелов Б.П. Кафедра теорії й методики фізичного виховання була створена у 1989 р. (наказ № 54-к від 31.08.89 р.). Її завідувачем був призначений кандидат біологічних наук, доцент Волков Л.В. У період з 2000 до 2004 рр. кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Пангелова Н.Є. За цей період кафедра пройшла акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та ліцензування ОКР «спеціаліст» і «магістр». З 2004 до 2014 рр. посаду завідувача обіймав доктор педагогічних наук, професор Волков Л.В., а з 2014 р. – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Пангелова Н.Є.

У 2011 р. її перейменували на кафедру теорії та методики фізичного виховання і спорту. Викладачі кафедри здійснюють керівництво аспірантами денної та заочної форми навчання за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). При кафедрі працюють студентські наукові гуртки, результати досліджень яких регулярно висвітлюються в збірнику студентських наукових праць «Актуальні проблеми розвитку спортивних ігор, спортивних дисциплін і туризму у закладах освіти». Наукові пошуки викладачів кафедри інтегруються довкола кафедральних тем «Сучасні технології фізичного виховання і спорту школярів» (науковий керівник Волков Л.В.) і «Теоретично-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дітей, підлітків і молоді в процесі фізичного виховання (науковий керівник Пангелова Н.Є.) та держбюджетної теми «Організаційно-методичні засади формування спортивного стилю життя дітей, підлітків і молоді України з метою комплексного розвитку особистості» (0113U000368).

КЕРІВНИЦТВО

Закопайло С.А.

Закопайло Сергій Анатолійович 

кандидат педагогічних наук, доцент

Завідувач кафедри спортивних дисциплін, ігор і туризму

ЗАСТУПНИКИ

Степаненко В.М.

Степаненко Володимир Михайлович  

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Заступник завідувача кафедри

СКЛАД

Джус О.М.

Джус Олег Миколайович 

кандидат педагогічних наук, професор

Палатний І.А.

Палатний Ігор Анатолійович

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Пангелов Б.П.

Пангелов Борис Петрович 

кандидат педагогічних наук, доцент

Кириченко Т.Г.

Кириченко
Тарас Григорович  

кандидат педагогічних наук, доцент

avatar_512

Потужній
Олександр Васильович

кандидат педагогічних наук, доцент

Поліщук В.В.

Поліщук
Віталій Валентинович 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Півень

Півень
Олександр Пилипович 

кандидат педагогічних наук, доцент

Самолюк А.А.

Самолюк Анна Анатоліївна

 кандидат педагогічних наук, старший викладач

Горбенко М.І.

Горбенко Микола Іванович

 доцент

Сембрат С.В.

Сембрат Сергій Васильович

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Шульга М.П.

Шульга Микола Петрович

доцент

Коханець П.П.

Коханець Петро Петрович

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Чупурн Н.Ф.

Чупрун Наталія Федорівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Кривенко Ю.О.

Кривенко
Юрій Олександрович

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Погребний В.В.

Погребний
Віктор Володимирович

 старший викладач

Курочкін В.Г.

Курочкін Віктор Григорович  

доцент

Гордієнко О.І.

Гордієнко
Олександр Іванович  

старший викладач

Іщенко О.А.

Іщенко
Олександр Анатолійович

 старший викладач

Самолюк А.А.

Самолюк
Анатолій Ананійович

старший викладач

Волківський М.В.

Волківський Микола Володимирович  

старший викладач

Лой Б.І.

Лой Борис Іванович  

 старший викладач

Безкоровайний С.Б.

Безкоровайний
Сергій Борисович  

старший викладач

Мовчан В.П.

Мовчан
Володимир Петрович  

викладач

Мельник М.Г.

Мельник
Михайло Григорович

 викладач

Царук В.П.

Царук Вікторія Петрівна  

викладач

Юрченко Ю.І.

Юрченко Ігор Валерійович 

викладач

Кривенко Р.О.

Кривенко
Роман Олександрович  

 викладач

avatar_512

Тонконог
Олександр Станіславович

викладач

avatar_512

Троценко Дмитро Валерійович  

викладач

Постернак І.В.

Постернак Ігор Вікторович    

 викладач

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Костінська Ольга Миколаївна

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 830–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва: 1230–1300

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 2, поверх № 1, каб. 108.

 kafedra.tmfvis@ukr.net

Facebook